Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Halicki Michał. 1. Postanowienia ogólne.1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej Halicki Michał jest:Michał Halicki.NIP 922-284-85-34 REGON 750656748Zwanym dalej jako Agencja. 1.2 Niniejszy regulamin określa:– warunki korzystania z usług agencji;– zasady wykonywania kalkulacji;– zasady akceptacji projektów;– zasady przyjmowania zleceń;– zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;– warunki reklamacji;– odpowiedzialność Agencji Reklamowej Halicki Michał. 2. Warunki korzystania z usług Agencji.2.1. Korzystanie …